Методика викладання комп'ютерних наук у вищій школі
(Методика ВНЗ)

Сьогодні людство дедалі більше використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології. У зв’язку з цим нині розвиток особистості, як ніколи раніше, стає показником виміру прогресу будь-якої країни. У свою чергу цей розвиток індивідуальності стає головним важелем подальшого поступу будь-якої країни.

Зрозуміло, що вирішальним для перебудови суспільства є реформування вищої школи, формування нової генерації фахівців, нової української еліти.

У складному комплексі першочергових проблем вищої школи в контексті інформаційного суспільства одним із ключових завдань є підготовка висококваліфікованого фахівця до його професійної діяльності в умовах розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Одним з важливих показників його професіоналізму є уміння та навички використання знань в галузі інформатики та інформаційних технологій. Таким чином, на сучасному етапі найважливішим завданням вищої освіти є підготовка майбутніх фахівців до успішного застосування ІКТ у їх професійній діяльності.