Основи Internet технологій
(Основи Internet)

Курс призначений для швидкого освоєння теоретичних основ Інтернету і придбання практичних навичок ефективної роботи у всесвітній Мережі.
У першій частині курсу в популярній формі розглядаються базові поняття Інтернету, основні служби, правила роботи з програмами, що забезпечують підтримку різних сервісів. Особлива увага приділяється прийомам пошуку інформації, обговорюються питання комп'ютерної безпеки.
Пропонований практикум містить пакет завдань і пояснень для їх виконання. Він дозволить закріпити отримані теоретичні знання і набути необхідних навичок роботи в Мережі. Для ефективного поточного контролю знань студентам пропонуються питання для самоконтролю, завдання для самостійного виконання і контрольні завдання.