Прикладні пакети статистичної обробки
(ППСО)

Прикладні пакети статистичної обробки

Вибіркова дисципліна. Вивчається у шостому семестрі