Програмування засобами мови Сі
(Програмування засобами мови Сі)

Метою дисципліни “Мова програмування С” є вивчення основних синтаксичних конструкцій мови програмування С, які відповідають стандарту ANSI (American National Standards Institute). В курсі дається однозначне і машинно-незалежне визначення мови С, яке підтримується всіма платформами.       
В результаті вивчення курсу студенти повинні опанувати відповідний теоретичний матеріал, що включає в себе  синтаксис і семантику мови С, та вміти використовувати конструкції мови С для програмування  типових алгоритмів.