Сучасні системи керування даними
(Сучасні системи керування даними)

(для студентів спеціальностей "Комп`ютерні науки", "Системний аналіз" )