Сучасні системи керування даними
(Сучасні системи керування даними)

(для студентів спеціальності «Інформатика»)