Теорія ймовірностей та математична статистика
(ТІМС)

Теорія ймовірностей та математична статистика

нормативна дисципліна. У другому сeместрі вивчається теорія ймовірностей та елементи математичної статистики