Теорія розробки розподілених баз даних
(Теорія розробки розподілених баз даних)

Дисципліна «Теорія розробки розподілених баз даних» є логічним продовженням дисциплін «Сучасні СКБД», «Операційні системи» та «Програмування». У рамках курсу вивчаються основи мови програмування Ruby, архітектури MVC на прикладі фреймворку Rails, поглиблюються навички при роботі з ОС Linux. Опа­ну­ван­ня такого роду засобів дасть змогу студентам значно розширити область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання програмного забезпечення при побудові автоматизованих систем в організаціях різного типу.