Техніка користування ПЕОМ (3 семестр)
(Техніка користування ПЕОМ (3 семестр))

Мета дисципліни — вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних систем програмування (текстові редактори, електронні таблиці, СКБД), а також набути вміння  використовувати ресурси локальної мережі, орієнтуватися в  у просторі глобальної мережі Інтернет.

Завдання курсу: вивчити основи інформатики та обчислювальної техніки, набути знання  про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем, ознайомитися із системами обробки інформації та методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань.

Компентенції: Вивчаючи дисципліну, студенти вивчатимуть основи інформатики та обчислювальної техніки, набуватимуть уявлення про архітектуру, технічне та програмне забезпечення комп'ютерних систем, про алгоритмізацію завдань, програмування й підготовку завдань для їх подальшої реалізації на Е0М, ознайомляться із системами обробки інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань: вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних задач, набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем програмуван­ня для персональних ЕОМ.

Навчання проводиться у формі лекцій практичних та  лабораторних занять із застосуванням персональних ЕОМ. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння можливостей використання комп'ютерної техніки в спеціальних методах вивчення та аналізу інформації.