Вибрані задачі прикладного системного аналізу
(Вибрані задачі прикладного системного аналізу)

Для студентів спеціальності 8.124 – Системний аналіз.

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів із теоретичними і практичними питаннями застосування багатовимірних статистичних методів у соціально-економічних дослідженнях з використанням ЕОМ.

 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів основам застосування багатовимірних статистичних методів для розв’язання прикладних задач з використанням пакету прикладних прорам STATISTICA.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні теоретичні і практичні питання багатовимірного статистичного аналізу, вміти застосовувати методи багатовимірного статистичного аналізу до соціально-економічних досліджень з використанням системи STATISTICA.