Еволюційні рівняння нескінченного порядку
(Еволюційні рівняння нескінченного порядку)

Еволюційні рівняння як скінченного, так і нескінченного порядків широко використовуються при математичному моделюванні різних реальних процесів, при розв’язуванні задач математичної фізики, при вивченні багатьох процесів у хімії та біологічній кінетиці тощо. За допомогою таких рівнянь описуються різні складні явища в сучасному природознавстві, економіці, техніці. Мета і завдання дисципліни полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу, формуванні навичок застосування набутих знань при розв’язуванні задач, які можуть зустрітися у практичній діяльності за обраною спеціальністю.