Диференціальна геометрія і топологія (диференціальна геометрія)
(диференціальна геометрія)

Навчальна дисципліна „Диференціальна геометрія і топологія” поряд з математичним аналізом, алгеброю і теорією чисел, диференціальними рівняннями є нормативною і входить до циклу професійної та практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму „Математика”.