Вступ до спеціальності (аналітична геометрія)
(Вступ до спеціальності(геометрія-2 семестр))

Даний курс присвячений вивченню окремих розділів аналітичної геометрії: теорії ліній та поверхонь другого порядку.
Мета, завдання курсу та компетенції студента• Мета і завдання курсу полягає у забезпеченні ґрунтовного засвоєння теоретичних і практичних розділів курсу аналітичної геометрії, сприяти формуванню навичок у застосуванні основних методів аналітичної геометрії, зокрема, координатного методу, методів векторної алгебри, тощо. Крім того студенти повинні не тільки знати основні поняття та твердження програмного матеріалу, але й уміло їх застосовувати до розв’язання задач, які зустрічаються на практиці за обраною спеціальністю. Знання, які студент повинен одержати у результаті вивчення даного курсу, відіграють важливу роль у процесі його навчання в університеті. Вони необхідні для вивчення загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін.
Короткий опис дисципліни:

  • 6.080101- математика,  бакалавр
  • 0,6 кредита
  • 23 години (всього*
  • 2– семестр, в якому читається курс
  • 1 (тижневі аудиторні години*- 2 семестр
  • Обов’язкова дисципліна

2 семестр - 18 год. лекцій.