Topic Name Description
Page ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання курсу

File Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика та програмування"
Page Список літератури
URL EMBARCADERO Delphi (Trial Downloads)
URL Проект Lazarus (free Pascal)
URL Web-курс "Програмування на Lazarus" (НОУ ИНТУИТ)
Topic 1 File НЕ 1.1. (Лекція) Поняття інформації та інформатики, інформатика як наука. Поняття алгоритму, його властивості, основні структури алгоритму.
НЕ 1.1. (Лекція) Поняття інформації та інформатики, інформатика як наука. Поняття алгоритму, його властивості, основні структури алгоритму.
File НЕ 1.2. (Лекція) Основні складові частини персонального комп'ютера, їх характеристика. Класифікація програмного забезпечення.
НЕ 1.2. (Лекція) Основні складові частини пер­со­­нального комп'ютера, їх ха­рак­теристика. Класифікація програмного за­без­печення.
File НЕ 1.3. (Лекція) Операційна система WINDOWS. Інтерфейс користувача. Структура даних на магнітних носіях (файли, каталоги, повний шлях). Технологія роботи з файловою системою.
НЕ 1.3. (Лекція) Операційна система WINDOWS. Інтерфейс користувача. Структура даних на магнітних носіях (файли, каталоги, повний шлях). Технологія роботи з файловою системою.
Page НЕ 1.4. (Лабораторне заняття). Знайомство з апаратним забезпеченням ПК, файловим менеджером, антивірусним програмним забезпеченням.
НЕ 1.4. (Лабора­тор­не заняття). Знайомство з апарат­ним забезпеченням ПК, фай­ловим менед­же­ром, антивірусним про­грамним забезпеченням.
Page НЕ 1.5. (Лабораторне заняття). Операційна система Windows. Програма ПРОВОДНИК
НЕ 1.5. (Лабора­тор­не заняття).Опера­ційна система Win­dows. Про­гра­ма ПРОВОД­НИК
File НЕ 1.6. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем лінійних та розгалужених алгоритмів.
НЕ 1.6. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем лінійних та розгалужених алгоритмів.
Page НЕ 1.7. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем алгоритмів множинного вибору.
НЕ 1.7. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем алгоритмів множинного вибору.
File НЕ 1.8. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з передумовою).
НЕ 1.8. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з передумовою).
File НЕ 1.9. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з післяумовою).

НЕ 1.9. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з післяумовою).

Page НЕ 1.10. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з параметром).
НЕ 1.10. (Практичне заняття). Основи алгоритмізації. Побудова блок-схем циклічних алгоритмів (цикл з параметром).
File ІНДЗ до модуля 1
Topic 2 File НЕ 2.1. (Лекція) Алфавіт мови. Структура програми на мові Паскаль.
НЕ 2.1. (Лекція)  Алфавіт мови. Структура прогр­ами на мові Паскаль.
File НЕ 2.2. (Лекція) Типи даних. Оператор присвоєння. Правила обчислення виразів.
НЕ 2.2. (Лекція)  Типи даних. Оператор присвоєння. Правила об­­чи­­слення виразів.
File НЕ 2.3. (Лекція) Введення даних та виведення результатів роботи програми. Умовний оператор. Оператор вибору.
НЕ 2.3. (Лекція)  Введення да­них та виведення ре­зультатів роботи програми. Умовний оператор. Оператор ви­бору.
File НЕ 2.4. (Лекція) Організація циклів. Оператори циклу з передумовою, післяумовою і з параметром.
НЕ 2.4. (Лекція)  Організація циклів. Оператори циклу з передумовою, після­умо­вою і з параметром.
File НЕ 2.5. (Лекція) Масиви, робота з ними.
НЕ 2.5. (Лекція)  Масиви, робота з ними.
File Презентація до теми "Масиви" (частина 1)
File Презентація до теми "Масиви" (частина 2)
File Модельні приклади до теми "Масиви"
File НЕ 2.6. (Лабораторне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням лінійних та розгалужених алгоритмів.
НЕ 2.6. (Лабораторне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням лінійних та розгалужених алгоритмів.
File НЕ 2.7. (Лабораторне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням циклічних алгоритмів.
НЕ 2.7. (Лабораторне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням циклічних алгоритмів.
File НЕ 2.8. (Лабораторне заняття). Робота з одновимірними масивами.
НЕ 2.8. (Лабораторне заняття). Робота з одновимір­ни­ми масивами.
Page НЕ 2.9. (Практичне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням лінійних та розгалужених алгоритмів.
НЕ 2.9. (Практичне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням лінійних та розгалужених алгоритмів.
Page НЕ 2.10. (Практичне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням циклічних алгоритмів.
НЕ 2.10. (Практичне заняття). Побудова програм на мові Паскаль з використанням циклічних алгоритмів.
Page НЕ 2.11. (Практичне заняття). Робота з одновимірними масивами.
НЕ 2.11. (Практичне заняття). Робота з однови­мір­ними маси­ва­ми.
File ІНДЗ до модуля 2
File Завдання письмового теоретичного опитування
Topic 3 File НЕ 3.1. (Лекція) Рядки, робота з рядками. Стандартні процедури і функції роботи з рядками. Записи, робота із записами.
НЕ 3.1. (Лекція)  Рядки, робота з рядками. Стан­дартні процедури і функції роботи з рядками. Записи, робота із записами.
File НЕ 3.2. (Лекція) Процедури і функції.
НЕ 3.2. (Лекція)  Процедури і функції.
File НЕ 3.3. (Лекція) Модулі.
НЕ 3.3. (Лекція)  Модулі.
File НЕ 3.4. (Лекція) Файлові типи.
НЕ 3.4. (Лекція)   Файлові типи.
File НЕ 3.5. (Лекція) Покажчики і динамічні структури даних.
НЕ 3.5. (Лекція)   Покажчики і динамічні структури даних.
File НЕ 3.6. (Практичне, лабораторне заняття). Робота з двовимірними масивами.
НЕ 3.6. (Практичне заняття). Робота з двови­мір­ними маси­ва­ми.
File НЕ 3.7. (Практичне, лабораторне заняття). Робота з типом даних string.
НЕ 3.7. (Практичне заняття). Робота з типом даних string.
File НЕ 3.8. (Практичне, лабораторне заняття). Робота із записами.
НЕ 3.8. (Практичне заняття). Робота із записами.
File НЕ 3.9. (Практичне, лабораторне заняття). Підпрограми-функції.
НЕ 3.9. (Практичне заняття). Підпрограми-функції.
File НЕ 3.10. (Практичне, лабораторне заняття). Підпрограми-процедури.
НЕ 3.10. (Практичне заняття). Підпрограми-процедури.
File НЕ 3.11. (Практичне, лабораторне заняття). Процедурний тип.
НЕ 3.11. (Практичне заняття). Процедурний тип.
File НЕ 3.12. (Практичне, лабораторне заняття). Рекурсія.
НЕ 3.12. (Практичне заняття). Рекурсія.
File ІНДЗ до модуля 3
Topic 4 File НЕ 4.1. (Лекція) Середовище програмування Delphi.
НЕ 4.1. (Лекція)   Середовище програмування Delphi.
File НЕ 4.2. (Лекція) Особливості об'єктно-зорієнтованого програмування

НЕ 4.2. (Лекція)   Особливості об'єктно-зорієнтованого

програмування (ОЗП)
File НЕ 4.3. (Практичне, лабораторне заняття). Файлові типи.
НЕ 4.3. (Практичне заняття). Файлові типи.
File НЕ 4.4. (Практичне, лабораторне заняття). Динамічні структури даних.
НЕ 4.4. (Практичне заняття). Динамічні структури даних.
File ІНДЗ до модуля 4
File НЕ 5.6. (Практичне, лабораторне заняття). Розробка додатка засобами Delphi.
НЕ 5.6. (Практичне заняття). Розроб­ка додатка  засобами Delphi.
File НЕ 5.7. (Практичне, лабораторне заняття). Основні концепції ОЗП.
НЕ 5.7. (Практичне заняття). Основні концепції ОЗП.
File НЕ 5.8. (Практичне, лабораторне заняття) Розробка інтерфейсу користувача з використанням компонента StringGrid.
НЕ 5.8. (Практичне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням компонента StringGrid.
Topic 5 File НЕ 5.1. (Лекція) Обробка виключних ситуацій.
НЕ 5.1. (Лекція)   Обробка виключних ситуацій.
File НЕ 5.2. (Лекція) Використання візуальних компонентів.
НЕ 5.2. (Лекція)   Використання візуальних компонентів.
File НЕ 5.3. (Лекція) Робота з формами.
НЕ 5.3. (Лекція)   Робота з формами.
File НЕ 5.4. (Лекція) Робота з меню.
НЕ 5.4. (Лекція)   Робота з меню.
Folder Візуальне програмування в Delphi (приклади програм, використання класів TList, TStringList, TStringGrid, TDrawGrid, TChart)

Візуальне програмування

File НЕ 5.5. (Лекція) Робота з графікою.
НЕ 5.5. (Лекція)   Робота з графікою.
Folder Робота з графікою в Delphi (приклади програм)

Робота з графікою в Delphi

File Робота з графікою (презентація, частина 1)
File Робота з графікою (презентація, частина 2)
File НЕ 5.6. (Практичне, лабораторне заняття) Розробка інтерфейсу користувача з використанням меню.
НЕ 6.4. (Практичне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням меню.
File НЕ 5.7. (Практичне, лабораторне заняття) Розробка інтерфейсу користувача з використанням компонента Chart.
НЕ 6.5. (Практичне заняття)  Розробка інтерфейсу користувача з використанням компонента Chart.
File НЕ 5.8. (Практичне, лабораторне заняття) Обробка виключних ситуацій.
НЕ 6.6. (Практичне заняття)   Обробка виключних ситуацій.
URL Кащєєв Л.Б., Коваленко С.В., Коваленко С.М. Основи візуального програмування
File Матеріали до практичних занять
File ІНДЗ до модуля 5
File Питання до теоретичного опитування
Topic 6 File НЕ 6.1. (Лекція) Локальні мережі. INTERNET. Основні сервісні служби.
НЕ 6.1. (Лекція)   Глобальна співдружність ком­п’ю­терних мереж INTERNET. Мережевий протокол INTERNET. Основні сервісні служби.
File Комп'ютерні мережі
File Огляд Microsoft Office
File НЕ 6.2. (Лекція) Текстові (Microsoft Word) та табличні (Microsoft Excel) процесори.
НЕ 6.2. (Лекція)   Текстові та табличні процесори.
Folder Презентації Microsoft Excel
File НЕ 6.3. (Лекція) Системи управління базами даних (СУБД). Microsoft Access.
НЕ 6.3. (Лекція)   Системи управління базами даних (СУБД).
File СУБД (презентація)
File НЕ 6.4. Лабораторна робота з Microsoft WORD
File Лабораторні роботи з Excel (НЕ 6.5-6.9) та Access (НЕ 6.10-6.11)
File НЕ 6.12. Завдання до лабораторної роботи з PowerPoint
Powerpoint
File НЕ 6.13. Завдання до лабораторної роботи з Microsoft Publisher. Частина 1
File НЕ 6.13. Завдання до лабораторної роботи з Microsoft Publisher. Частина 2
File ІНДЗ до модуля 6
File Зразок звіту з лабораторних робіт
File ПИТАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОГО ОПИТУВАННЯ (МОДУЛЬ 6)
Topic 7 URL Навчальні матеріали з Microsoft Office від компанії Microsoft
File Упорядкування та пошук даних (теорія)
File Упорядкування та пошук даних (завдання)
Topic 8 File Зразки питань тестового опитування з Microsoft Excel
File Зразки питань тестового опитування з Microsoft Access
Topic 9 Page Самостійна робота студентів
Topic 10 File Питання до модуль-контролю