Питання до екзамену

Теоретичні питання

 1. Навести структуру HTML документу. Описати призначення тегів <html>, <head>, <meta>, <body>.
 2. Описати призначення тегів <header>, <main>, <nav>, <footer>.
 3. Що таке атрибут тегу? Формат запису атрибутів. Перерахувати теги для представлення текстового вмісту і описати їх.
 4. Методи встановлення CSS-властивостей ( по імені тегу, по класу, на базі ідентифікатора).
 5. Описати властивості CSS,  що призначені для керування вертикальними та горизонтальними розмірами елементів розмітки, для керування рамкою елементів, для керування відступами.
 6. Описати змінні та функції в LESS.
 7. Описати вкладеність та mixin’и в LESS.
 8. Описати селектори в jQuery.
 9. Описати роботу з подіями в jQuery.
 10. Описати jQuery ефекти (Hide, Show, Toggle, Slide, Fade, Animate)
 11. Описати методи jQuery для маніпулювання HTML елементами та їх атрибутами.
 12. Робота з AJAX в jQuery.
 13. Описати роботу з сіткою в Bootstrap.
 14. Описати роботу з таблицями в Bootstrap.
 15. Описати роботу з формами в Bootstrap.
 16. Початок роботи з AngularJS, директива ng-app.
 17. Директиви в AngularJS.
 18. MVC(модель-представлення-контролер) в AngularJS.
 19. Створення контролерів в AngularJS.
 20. Створення сервісів в AngularJS.
Last modified: Tuesday, 8 December 2015, 8:07 PM